Condicions

Llei de Protecció de Dades

En relació al compliment de la Llei de Protecció de Dades, l’informem que les dades personals facilitades per vostè. En qualsevol dels formularis inclosos en aquest lloc web són inclosos en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de Institut Mèdic Rubí i seran tractats per mètodes automatitzats amb l’única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials, i / o de permetre la realització dels serveis explicats en aquest lloc web. Pot Un. Exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-ho per correu, fax o email, o directament en aquest lloc web.